Kosten

Tarieven
U wenst natuurlijk niet verrast te worden door onverwachte kosten van rechtsbijstand. Bij de eerste kennismaking zal het kostenaspect van de rechtsbijstand met u worden besproken en hierover heldere afspraken worden gemaakt. Maatwerk voor wat betreft de kosten vindt Kuijken Advocaten erg belangrijk. In beginsel werkt Kuijken Advocaten op basis van een uurtarief, maar vaste prijsafspraken en afspraken gedeeltelijk op basis van het behaalde resultaat behoren ook tot de mogelijkheden. Bij letselschadezaken en incassozaken kunnen de advocaatkosten volledig of gedeeltelijk verhaald worden op uw wederpartij.

Letselschadezaken
In letselschadezaken biedt de wet mogelijkheden om de kosten van uw letselschadeadvocaat te verhalen op de aansprakelijke partij. Wanneer de aansprakelijkheid wordt erkend dienen de advocaatkosten volledig door de aansprakelijke partij te worden betaald. De letselschadespecialisten van Kuijken Advocaten vertellen u graag meer over de (te verhalen) kosten voor rechtsbijstand in letselschadezaken.

Incassozaken
Het is maar al te hinderlijk dat indien u zich volledig heeft ingezet voor uw opdrachtgever deze de factuur niet betaalt. Maar goed dat het recht de debiteur verplicht de incassokosten te vergoeden. Kuijken Advocaten begrijpt dat u moeite heeft met het maken hoge kosten om uw terechte vordering te gaan innen. In incassozaken is het daarom mogelijk om afspraken op maat te maken. Zo kunnen de hoogte van de advocaatkosten gedeeltelijk afhankelijk zijn van het uiteindelijk te behalen resultaat. De incassospecialisten van Kuijken Advocaten vertellen u graag meer over de (te verhalen) kosten voor rechtsbijstand in incassozaken.

Rechtsbijstandverzekering
Ook indien u een rechtsbijstandverzekering heeft kan Kuijken Advocaten iets voor u betekenen. Een ondernemer of particulier die voor rechtsbijstand verzekerd is, heeft voor alle procedures recht op vrije advocaatkeuze. Dit betekent dat u, zodra er geprocedeerd dient te worden, zelf uw advocaat mag kiezen en dit op kosten van de rechtsbijstandverzekeraar. De advocaten van Kuijken Advocaten vertellen u graag meer over de mogelijkheden om op kosten van uw rechtsbijstandverzekeraar de zaak door de advocaat van uw keuze te laten behandelen. Indien u hierover vragen heeft, kunt u natuurlijk vrijblijvend (telefonisch) contact met een van advocaten opnemen.

Gefinancierde rechtsbijstand
Kuijken Advocaten werkt afhankelijk van het rechtsgebied en de rechtsvraag eveneens op basis van gefinancierde rechtsbijstand. Tijdens de eerste ontmoeting zal bezien worden of u voor deze van overheidswege gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking kunt komen. Indien dit het geval is, behoeft u enkel een door de Raad voor Rechtsbijstand vast te stellen eigen bijdrage te betalen, welke afhankelijk is van uw inkomen. Hierboven komt dan (behoudens uitzonderingen) alleen nog een aandeel in het griffierecht ingeval een procedure wordt gevoerd. Kijk voor meer informatie over gefinancierde rechtsbijstand ook op www.rvr.org.

error: Onze inhoud is afgeschermd