Schadevergoeding

Schade die door toedoen van een derde wordt geleden dient vergoed te worden. De schade kan op diverse manieren zijn veroorzaakt. Er kan sprake zijn van een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis/overeenkomst. Ook kan er onrechtmatig jegens u zijn gehandeld.

Er kan sprake zijn van zaakschade, maar ook van letselschade en of immateriele schade, ook wel smartengeld genoemd.

Kuijken Advocaten bekijkt graag samen met u welke schade er wordt geleden en of deze verhaalbaar is op de aansprakelijke wederpartij, een eigen verzekering of een schadefonds.

Bel nu 040-2040500 voor een persoonlijke kennismaking of stuur hier een mail om te worden teruggebeld. U kunt uw probleem ook op het contactformulier invullen.

error: Onze inhoud is afgeschermd