Incasso

Onbetaalde factuur?
Als ondernemer wordt u regelmatig geconfronteerd met debiteuren, die hun betalingsverplichtingen niet nakomen. Helaas leidt een betalingsherinnering ook niet altijd tot betaling van de openstaande nota. U doet er dan verstandig aan om uw vordering ter incasso uit handen te geven aan één van onze incassospecialisten. Wacht hiermee niet te lang, want de kansen om uw vordering te incasseren kunnen afnemen naarmate de tijd verstrijkt. UIteraard houden we bij de te ondernemen stappen rekening met uw commerciele belangen.

Onze incassoadvocaten volgen bij het incasseren van uw vordering een strak systeem, waarbij termijnen worden bewaakt.

Buitengerechtelijke incassokosten

De debiteur dient de buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden. In rechte zijn deze buitengerechtelijke incassokosten ook verhaalbaar. Dit naast de verschuldigde wettelijke rente

Gerechtelijke incasso
Mocht buiten rechte de incasso niet mogelijk zijn, dan zullen wij enkel na en in overleg met u gerechtelijke stappen ondernemen.

U kunt met onze incassoadvocaten de diverse mogelijkheden bespreken terzake de facturering van de werkzaamheden voor de gerechtelijke fase.

Conservatoir beslag
Teneinde verhaalsmogelijkheden veilig te stellen kan er conservatoir beslag worden gelegd. Dit teneinde voorkomen dat er na het verkrijgen van toewijzend vonnis geen verhaal mogelijk zou zijn. We bespreken graag de diverse mogelijkheden met u.

Faillissement
Ook voor het indienen van faillissementverzoeken bent u bij ons aan het juiste adres.

Meer informatie
Bel (040-2040500) of mail (info@kuijkenadvocaten.nl) voor meer informatie. Een van onze bij de Vereniging van Incasso- en Procesadvocaten (VIA) aangesloten advocaten geven u graag een toelichting op de diverse mogelijkheden.

error: Onze inhoud is afgeschermd