Werkwijze

De werkwijze van Kuijken Advocaten kenmerkt zich door:

  • duidelijkheid,
  • transparantie en
  • korte lijnen.

Hieronder staan enkele zaken die voor u van belang kunnen zijn indien uw belangen door ons worden behartigd.

Opdrachtbevestiging/plan van aanpak
Bij de start van onze werkzaamheden ontvangt u een opdrachtbevestiging, zodat u weet waar u aan toe bent. Voorts zal er met u een plan van aanpak worden afgestemd.

Contact
U krijgt van vrijwel alle binnenkomende post automatisch een kopie toegestuurd. De originelen worden door ons zorgvuldig in uw dossier bewaard. Advocaten zijn nogal eens buiten kantoor in verband met zittingen. Daarnaast zijn er op kantoor veel besprekingen. Hierdoor kunt u niet altijd direct uw advocaat aan de telefoon krijgen. Echter, de secretaresses kunnen in veel gevallen ook uw vragen beantwoorden. Zij hebben toegang tot uw dossier. Ook kunt u uw berichten telefonisch, per fax of per e-mail aan ons doorgeven. Hierop kan dan op korte termijn gereageerd worden (met uw dossier bij de hand).

Zittingen
Zittingsdata en -tijdstippen worden door de rechter vastgesteld. Indien u absoluut verhinderd bent, dan is het bij het bekend worden van de zittingsdatum soms mogelijk de zitting uit te stellen. Indien het niet mogelijk is de zitting te verzetten, dan zal uw advocaat de zitting voor u waarnemen. Voorafgaande aan iedere zitting wordt u door uw advocaat gevraagd om de zitting met hem/haar even voor te bereiden. Het is altijd verstandig om een of twee dagen voor de zitting contact op te nemen met uw advocaat om te bezien of er bijzonderheden zijn.

Geheimhouding
U kunt er van op aan dat uw stukken strikt vertrouwelijk worden behandeld. Uw advocaat heeft een beroepsgeheim en ook alle andere medewerkers van Kuijken Advocaten zijn verplicht tot geheimhouding.

Kostenindicatie
Een oriënterend gesprek kan voor u kosteloos zijn als u erom vraagt. Indien u wilt dat Kuijken Adocaten voor u aan de slag gaat kunt u vooraf een inschatting vragen met betrekking tot uw kansen en kostenrisico. In veel gevallen kunnen de advocaatkosten volledig of gedeeltelijk op uw wederpartij worden verhaald. Ook kunt in een aantal gevallen met uw advocaat prijsafspraken maken over het uurtarief en/of een minimum/maximum bedrag. In sommige gevallen kan het honorarium voor een deel afhankelijk zijn van het resultaat. Voorts wordt geverifieerd of u beroep kunt doen op uw rechtsbijstandverzekering of op van overheidswege gefinancierde rechtshulp.

Declaratie
In veel gevallen zal uw advocaat u een voorschotdeclaratie toezenden. Daarna krijgt u een of meerdere tussendeclaraties, met ten slotte een einddeclaratie. De laatste declaratie is vaak gebaseerd op het aantal uren dat voor u gewerkt is, minus de al betaalde (voorschot)declaraties.

Kosten van derden
Naast het honorarium van uw advocaat zijn er aan het procederen nog andere kosten verbonden. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld: kosten voor op te vragen stukken (uittreksels, medische informatie, verhaalsonderzoek, etc) alsmede griffierechten, deurwaarderskosten, kosten van eventuele getuigen en deskundigen.

Proceskostenvergoeding
Indien u een gerechtelijke procedure wint, krijgt u een deel van uw proceskosten vergoed. De verliezende partij zal immers door middel van een proceskostenveroordeling slechts een deel van uw kosten moeten vergoeden. Het bedrag betreft een tegemoetkoming en wordt door de rechter vastgesteld.

error: Onze inhoud is afgeschermd